Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

ailurophile
2647 1558
Reposted fromkrzysk krzysk vialifeless lifeless
ailurophile
0933 67c6 500
Reposted frometerycznie eterycznie viawatdafak watdafak

June 20 2015

ailurophile
Jak to jest, że ta jedna para ramion potrafi dać tyle szczęścia?
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromSabela Sabela viakarr4mba karr4mba

June 16 2015

ailurophile
1484 92c0 500
Reposted fromdonttrustme donttrustme viakarr4mba karr4mba
ailurophile
Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie..
— A. Rojek

June 14 2015

ailurophile
0032 fb7e
Reposted fromxalchemic xalchemic viakarr4mba karr4mba

June 07 2015

June 01 2015

ailurophile
Dlaczego mnie wtedy nie było? Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol. Wtedy on otworzył nade mną swój. Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła. Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło. A gdy już staliśmy pod Twoimi drzwiami, zapytał mnie, czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viaretro-girl retro-girl

May 31 2015

May 28 2015

ailurophile
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viakarr4mba karr4mba

May 26 2015

ailurophile
2847 6779
Reposted bysmutnazupafoxylady20daydreemerarancionelaluszekyouaresonaiveifuhavetoaskThe1995alicemeowconfusedgirlTinchenenideCarridwensofakantedanielbohrerhoernchenkotzeMairaesChaospanmrokmartynieniaghostly-skydoope

May 25 2015

ailurophile
mała
ty się nie rozpadaj
już i tak jest ciebie za mało
Reposted fromnothingwrong nothingwrong viaborn2die born2die

May 24 2015

May 19 2015

ailurophile
Are we dating? Are we fucking?
Are we best friends? Are we something in between that?
I wish we never fucked, and I mean that
— Childish Gambino
Reposted bysmutnazupabeautifull-liekolektywsweetnothingg

May 17 2015

May 15 2015

ailurophile
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viaserplesniowy serplesniowy
ailurophile
“Gdybym wiedziała, że tak trudno będzie puścić Twoją dłoń, nie dotknęłabym jej.”
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viaserplesniowy serplesniowy
ailurophile
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty
— H.Murakami
ailurophile
Nie wiem o co mi chodzi,  ale chodzi mi o to bardzo mocno.
— moje nowe motto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl